Varför det sägs att förkolnade grillat kött kan orsaka cancer?

En av mina lärare microbiologia i ett av hans många anekdoter klass, berättade den berömda frasen "Idag är alla orsakar cancer." Detta kan vara relativt sant, men det gör ont att veta den verkliga sanningen om detta faktum och vet att ämnen om de har denna cancerframkallande risk och på grund.

Idag talar vi om polycykliska aromatiska kolväten, en grupp på upp till 100 olika ämnen som kan förvärvas av kroppen genom inandning i industriområden, bränder, vulkanutbrott ... men källor vi mer påverkar vår livsstil, är snus, uppvärmning av bostäder och förkolnade grillat kött. Det var redan känt att snus orsakar cancer, många olika typer av dem, men en av dess PAH är cancerframkallande.

Denna typ av ämnen som bildas när organiskt material utsätts för förhöjda temperaturer under en tillräcklig tid och förutom genom att andas in luft som innehåller, kan också inta förorenad mat eller vätskor.

En gång absorberats, är HAP kroppen fettvävnad, speciellt njure och lever distribueras, men också mjälte, binjurar och äggstockar. Deras ansamling i kroppen varar en kort tid och inom några dagar elimineras och utsöndras.

En av HAP som utmärker sig mer för sin cancerframkallande bensopyren orsakar massa i intratrakeal, inandning, dermal, oral och parenteral.

Även om jag kan tänka mig att några av er gillar kött eller fisk faktum det mest logiska skydd för att undvika risken för cancer detta sätt är inte till den grad att maten förblir förkolnade.

Tags

cancer