Gastroesofageal refluxsjukdom

Resultaten av två långsiktiga medicinska studier av ett läkemedel för gastroesofageal refluxsjukdom kan förändra livet för många människor.

Sedan 1990-talet har den protonpumpshämmare varit en favorit för GERD och även för enkel halsbränna behandling. Att terapi tjänar till att undertrycka magsyra i upp till tre dagar per dos och trodde att dess biverkningar var minimal. Däremot kan två senaste forskningen ändra reglerna.

Den första studien, som genomfördes vid Johns Hopkins University, spåras över 15 år 10,482 vuxna med normal njurfunktion. Forskarna fann att personer som använder PPI var mellan 20 och 50 procents chans att utveckla kronisk njursjukdom än de som inte tar droger.

Den andra studien, av University of Buffalo i New York, 240.000 patienter som följdes upp i 17 år och resultaten var likartade. Båda studierna rapporterade också att personer som använder antagonister H2-receptor inte visade en ökad risk för njursjukdom.

Fall av njursjukdom har ökat konsumtionen av rött kött också kan leda till det. Denna sjukdom drabbar cirka 31 miljoner amerikaner.

Om föreskriven form som lämpar sig för behandling av GERD, kunde PPI läkemedel minskar risken för matstrupscancer. Men studieförfattaren från University of Buffalo varnade för att dessa läkemedel inte riktigt föreskrivs i två tredjedelar av fallen. Därför ska du inte använda PPI att självmedicinera. Låt det vara din läkare som kontrollerar din halsbränna.