Skillnader mellan medeltiden och renässansen litteratur

Medeltiden i Europa, även känd som den mörka medeltiden eller medeltiden, täckt ungefär 1000 år från 400 till 1500. Renässansen följdes omedelbart och varade fram till 1600. Dessa perioder är mycket olika enhet Ja, renässansen är till stor del en reaktion på vad människorna på den tiden betraktas som en okunnig och primitiv period, därav namnet "mörk" eller "mörka period".

medeltids filosofi och världsbild

Litteraturen varje period avspeglar och uttrycker den rådande världsbilden på den tiden. Religion och insatser för fysisk makt över andra var helt klart en av de farhågor medeltida litteratur, vilket framgår i en av de första verk av era, den episka dikten "Beowulf". Men även om tiden är i allmänhet betraktas som en religiös, folk av tiden fastnat olika religioner, såsom kristendomen, hedendom och islam. På grund av detta blev medeltidens filosofi ett sammelsurium av hedniska föreställningar, klassiska och kristna genom århundraden fram till de mest översättningar av klassiska texter som hjälpte ge upphov till renässansen.

Renässansfilosofi och världsbild

Renaissance, även känd som upplysningstiden eller upplysningen, anses medeltiden och intellektuellt tom. Poeterna Dante och Petrarca Renaissance skrev tradition baserad på klassisk poesi. Senare, Renaissance konst och litteratur reflekterade en allmän rörelse mot tanke- och uttryck, såsom uttrycks i många av Shakespeares pjäser som gjorde hänvisning till de vetenskapliga och religiösa, sådana framsteg som Galileo upptäckt att jorden kretsar kring solen och den protestantiska reformationen.

medeltida litterära genrer och konventioner

Eftersom många människor inte kunde läsa eller skriva till medeltiden, litteratur speglas i allmänhet de ideal och övertygelser av aristokratin. Geoffrey Chaucer skrev poesi för den aristokratiska domstol producera "The Canterbury Tales" som berättade historier om individer från olika samhällsklasser. Många medeltida texter prisar hjältar fysiskt starka, som i fallet med "Beowulf" och "Rolandssången" båda anonyma skribenter. Hövisk kärlek blev föremål för en medeltida dikt, där en hedervärd riddare tjänar och lider av en dygdig kvinna.

Renaissance litterära genrer och konventioner

Uppfinningen för tryckning och efterföljande offentliggörande i massa av Bibeln och andra texter ökade tillgängligheten av litteratur och antalet rate läsare. Renaissance uppstod i flera europeiska länder, men den mest kända är de brittiska författarna av tiden som William Shakespeare, Christopher Marlowe, Sir Thomas More, Sir Philip Sidney, Ben Jonson och Francis Bacon bland andra. Sonetten betraktas ofta som en karakteristisk poetisk form av renässansen. Monarkier som drottning Elizabeth haft dramer som tragedier, komedier och historia.