Projekt för en vetenskapsmässa på sol varmvattenberedare

Det finns flera olika typer av solenergiprojekt som skulle kunna användas som ett vetenskapligt experiment eller klass projekt. Arbeta med idéer solvärme är relevant i dag eftersom det ger betydelse för den nödvändiga diskussionen om användning av alternativa bränslen. Med hjälp av solenergi för att värma vatten kan ge dig mer varmvatten snabbare och utan att använda el eller gas.

Solfångare

Skapar en solfångare med en soda flaska på 2 liter. Flaskan representera faktiska varmvattenberedare, som innehåller många liter vatten. Ta bort etiketten från flaskan och skölj. Så svart och kartong papper och linda tätt runt flaskans pasta. Se till att alla plasten är täckt med svart papper. Rollen kommer att vara det absorberar energi från solen, vilket kommer att leda till att vattnet värms upp snabbare.

experiment

Tar bort etiketten annan flaska läsk 2 liter och skölj. Fyll den med vatten och använda den som din kontroll flaska att testa din varmvattenberedare.

Uppmätt vattentemperatur, både i flaskan som tjänar som vattenvärmaren i kontrollflaskan. Då rymmer behållare utomhus solljus. Lämna dem där i tio minuter. Mät temperaturen på båda igen. Papperet täckt behållare bör vara vid en högre temperatur, eftersom den har samlat in mer solenergi genom svart papper. Kontrollflaskan uppsamlades även solenergi, och därför vattnet inom det ökade också dess temperatur. Emellertid kommer vattnet i flaskomslaget kommer att mäta en större ökning av temperaturen vara varmare.