Modern fysik projekt

Modern fysik utforskar materiens egenskaper och molekylär funktion. Den innehåller nästan alla fysikaliska egenskaper magiska experiment och projekt som bidrar till att öka vår förståelse av universum som vi bebor. Vissa projekt av modern fysik har praktiska tillämpningar och andra tilltalar logik eller filosofisk kontemplation. Tänk på att modern fysik påverkar många kunskapsområden och erbjuder många projekt som kan vara både lärorikt och spännande.

infraröd avbildning i astronomi

Vad folk tänker på som spektrumet av synligt ljus är bara en bråkdel av de tillgängliga våglängder för ljus. Teleskop placerade ovanför atmosfären för att kunna se universum genom dessa ytterligare våglängder undervisar om fysisk ålder och tidiga historia av universum. Visar hur datainsamlare i omloppsbana, inklusive Hubble rymdteleskop Spitzerl och med hjälp av infraröda och ultravioletta bilder för att avslöja dolda detaljer i smalt band av synligt ljus.

Gåta Schrödinger

Erwin Schrödinger presenterade en komplicerad modern fysik genom att introducera konceptet att även observera ett experiment påverkar resultatet gåta. En slumpmässig elementet införes i en förseglad behållare, som kan ha ett av två möjliga utfall, men ingen kan testas tills lådan öppnas och observatören titt inuti lådan. Konsekvenserna av denna teori påverkar själva grunden för kvantmekaniken och giltigheten av vetenskapliga förutsägelser.

bioelektriska fenomen

Bioelektrisk fenomen är direkt kopplade till de kvantmekaniken och elektronutbytet inom tekniken. Alla levande varelser producerar en elektrisk ström. Ny forskning om bioelektriska egenskaper av växter erbjuder en lovande för att öka minneskapaciteten för mikro sätt. Några enkla experiment inkluderar bioelektrisk driva en glödlampa med kraften lagrad i en potatis eller citron. Vissa mer avancerade projekt kan undersöka förhållandet mellan bioelektriska egenskaper hos olika arter, men liknande anläggningar. Detta är ett område som oftast inte har undersökts, men ökar intresset för geovetenskap och tillämpad fysik.

atmosfär

Driften av vår atmosfär innebär komplexa interaktioner av många fysikens lagar. De enkla demonstrationer av dessa funktioner skulle kunna innefatta en presentation av hur de moln eller förhållandet mellan områden med hög och lågt tryck i skapandet av klimatfaktorer, såsom hagel eller blixtar bildas. Vissa mer avancerade projekt skulle kunna försöka att modellera atmosfären på ett förutsägbart uppsättning ekvationer.

magic magnetism

Magnetism har använts sedan förhistorisk tid, men ändå inte helt klarlagda. De krafter som styr inträffar i sub-molekyl magnetism Nieles rikta elektroner i vissa material. Modern fysik projekt observera hur magneter kan användas i den verkliga världen. Magnetisk levitation är ett populärt koncept för system masstransport morgondagens använda motsatta magneter för att lyfta och driva tåget längs en skena eller spår.