Med användning av en pedal Boss DD-3

Digital Delay Pedal Boss DD-3 är ett klassiskt stycke kit. Det är stabilt byggd och stark, med ett metallhölje som du kan känna sig fri att stampa medan du spelar. Effekten fungerar genom att sampla insignalen och spela upp som en lång eko av det ursprungliga ljudet. Pedalen ger dig ett brett utbud av kontroll över hastigheten och varaktigheten av effekten. Den fördröjningseffekt är mycket vanligt och du kan höra alla typer av musik. Till exempel är jamaicansk musik "Dub" kännetecknas delvis av att använda starka retardation.

instruktioner

 • 1

  Byta ut batteriet genom att lossa den första skruven i botten av pedalströmställaren. Pedalen öppnas avslöjar facket 9V batteri. Se till att pedal våren är på plats innan du stänger den och dra åt skruven. Förvara ett batteri i enheten även när du använder nätadaptern för pedalen fortsätter att fungera även om adaptern av misstag bortkopplad.

 • 2

  Anslut instrumentet till kontakten "Input". Denna kontakt tjänar till att vrida pedalen. Under förutsättning att det är en kabel i "Input" kontakt, kommer pedalen ljus, även om lysdioden inte är tänd. Var noga med att inte låta pedalen när du inte använder eller konsumera batteriet.

 • 3

  Anslutning av en förstärkare eller mixer kontaktdon "Output" eller "Direct Output", eller både för stereopluggen. Normalt ger "Output" kontakt du en sund mix sent och det direkta ljudet från instrumentet. Den "Direct Output" kontakt endast riktar ljud från ditt instrument. Om du använder både "Output" kontakten avlägsnar endast den fördröjda ljud och "Direct Output" ljud utan effekt.

 • 4

  Klicka på fotpedalen på och av effekten. Röd LED ljus kallas "Check" tänds när effekten är på. När lampan är släckt, är effekten förbises, och bara ljudet utan effekter kommer kopplingen "Output".

 • 5

  Styr blandning av direkt ljud och fördröjda vänstra ratten, som kallas "nivå". Om du vrider ratten all rätt, kommer ljudnivån fördröjning vara densamma som ingångs ljudnivå och om turerna alla vänster, kommer posten att vara allt i det direkta ljudet, utan någon effekt.

 • 6

  Styr antalet gånger fördröjningseffekt med hjälp av ratten "Feedback", kallad "F.BACK" pedal upprepas. Vrid vredet okej och effekten kommer att upprepas i det oändliga. Vänd allt åt vänster och effekten hörs endast en gång.

 • 7

  Använd de två rattarna på höger "Delay Time" (som kallas "D.TIME") och "Mode" för att styra hastigheten på effekten. Knopp väljare "Mode" är inställt Rando ratten "D.TIME". Den har fyra inställningar: "S" för kort, "M" för medium, "L" för lång, och "Hold". Knopp "D.TIME" hastighetsreglerande effekten av fördröjning, eller tiden mellan pulser, inom det område som definieras av vredet "Mode". I "Hold" läge, fortsätter fördröjningseffekt som håller ned pedalen och förbises när du inte trycker på. Ändra hastigheten för effekten när du spelar ändras tonhöjd, eftersom utgångs proverna spelas med en annan hastighet. Använd ratten "D.TIME" för att styra inställningen av produktionen kan producera några intressanta effekter. Knopp "Feedback" fungerar inte i det här läget eftersom effekten kommer att fortsätta spela så länge du har tryckt på pedalen.