Konsekvenser för dataintrång

Med den dramatiska tillväxten av Internet under de senaste decennierna, har privat information från regeringar, företag och människor aldrig varit större risk. Hackare, proffs och amatörer har blivit en konstant för informationssäkerhet hot. Om det upptäcks, kan konsekvenserna för hackare vara mycket allvarlig, medan det finns också konsekvenser för samhället i stort.

frihetsberövande

Fängelsestraff för dataintrång kan vara mycket svårt, särskilt om den nationella säkerheten har äventyrats. För mycket allvarliga brott, den amerikanska regeringen Han försöker att höja straff till 20 års fängelse. I de flesta fall är de inte anses psykiska sjukdomar som Aspergers syndrom i domen, om brottet är så allvarligt.

sysselsättningsmöjligheterna

Tvärtemot vad många tror, ​​hackare brukar inte hamna lukrativa jobb om de har fångats av myndigheterna. Varje form av kriminalregister kommer att ha en negativ inverkan på sysselsättningsmöjligheterna för en hacker. Dessutom kunde tid i fängelse vara dags utanför regelbunden tillgång till en dator, vilket kan innebära att en hacker inte längre känner med den senaste tekniken.

top säkerhet

Hacking orsakar att starka regeringar och organisationer kan vara ett mål för hackare att öka deras säkerhet. Detta bromsar vanligtvis operativsystem och leder till fler fel och problem. Dessutom kan användare oskyldiga företag som har hackat vara föremål för strikta säkerhetsåtgärder onödiga och stressiga liv irritationsmomenten lägga upp.

Mindre informationsfrihet

Hackare och olagliga distributörer av personuppgifter har en skadlig inverkan på hur nationella regeringar är och hur internationell diplomati fungerar. Förmågan att tala fritt utan att behöva oroa den allmänna opinionen är en viktig del av någon demokratisk stat. Hackare uppmuntra kraftfull för att diskutera frågor endast person, vilket minskar effektiviteten, effektivitet och ärlighet regering och diplomati.