Hur man justera storleken på befolkningen statistiskt urval

När forskare studerar drag av en befolkning ofta de kan inte titta på varje medlem av befolkningen, så du måste se proverna. För stora populationer, provstorlekar som är för små är mer benägna att vara representativa för befolkningen, men topografin för stor ett prov kan slösa resurser. Forskarna måste bestämma hur stort det är nödvändigt för en konfidensnivå önskad urvalsstorlek.

instruktioner

  instruktioner

 • 1

  Samlar den önskade informationen från hela befolkningen om befolkningen är liten. Om befolkningen i fråga är elever i en high school klassrum kan data enkelt ta hela gruppen. Om befolkningen är hela den mänskliga befolkningen på jorden, är detta inte möjligt. Den exakta punkt där provet till hela befolkningen blir omöjligt beror på kostnaden för provtagning och de resurser som finns tillgängliga för forskare.

 • 2

  Beräkna den önskade provstorleken av formeln n = N / (1 + N (e) ²) där "n" är provstorleken, "N" är populationens storlek och "e" det är det önskade felmarginalen när storleken av befolkningen är mindre än 100.000. Till exempel, om data från en population av 3500 studenter behövs med en felmarginal på 5% och rösta av hela gruppen var uteslutet, är det minsta antal som krävs för provet bestäms genom n = 3500 / ( 1 + 3,500 (0,05) ²), eller 359. Denna formel är för dikotoma data, där attributet tillämpas eller inte är närvarande.

 • 3

  Beräkna den önskade provstorleken med användning av formeln n = (Z²pq) / (e) ², där befolkningen är över 100 tusen. I denna formel är "p" den andel av befolkningen som har ett attribut, "q" är 1-p, "e" är den önskade felmarginalen, och "Z" är antalet standardavvikelser som krävs för att innehålla förtroende önskad nivå för studien. För en konfidensnivå på 95%, skulle Z vara 1,96, sedan 95% av en normal population finns inom plus eller minus 1,96 standardavvikelser från medelvärdet. Denna formel är också för dikotoma data.

 • 4

  Beräknar provstorleken för kontinuerliga data med användning av formeln n = (Z²σ²) / E² där "σ²" attributet är variansen inom populationen och "e" är den önskade felmarginalen. Denna formel fungerar bra när en god uppskattning av befolkningen variansen är känd, men det är inte alltid fallet.