Finna antalet elektroner i valensskalet av atomer

Atomer är den grundläggande enheten i någon existerande material och består av en atomkärna som består av protoner och neutroner och yttre ringar innehållande elektroner. Valenselektroner är bosatta i det yttersta skalet av atomen. Det är känt som valensskalet. Kovalenta bindningar skapas i detta skikt, eftersom elektronerna reagerar med andra elektroner av olika element. Eftersom det periodiska systemet ordnar objekt efter hur många elektroner i en valens skal av en atom, hitta antalet elektroner är enkel.

instruktioner

 • 1

  Få en periodiska systemet element som har symboler och atomnummer. En symbol för elementet representeras av en eller två bokstäver, medan den atomnummer visas nedan bokstäverna.

 • 2

  Bestämmer speciella atom du försöker lösa och hitta honom i det periodiska systemet.

 • 3

  Vertikala rader numrerade från ett till åtta. Märka den första och elfte kolumnen (H, Li, Na, etc) som en, den andra och tolfte som två, tredje och trettonde som tre, den fjärde och fjortonde som fyra, den femte och den femtonde och fem, den sjätte och sextonde som sex, den sjunde och sjuttonde som sju och åttonde, nionde, tionde och artonde som åtta.

 • 4

  Lokalisera atomen för att erhålla antalet elektroner i valensskalet. Sätta fingret på det och flytta det till toppen av kolonnen. Den översta numret är antalet elektroner i valensskalet. Till exempel, är atomsymbolen av järn "Fe", som ligger i den nionde kolumnen i det periodiska systemet. Numret på den nionde kolumnen är åtta. Därför är antalet elektroner i valensskalet hos en järnatom åtta.